Nawożenie dolistne preparatem Ultrasol® K Plus zwiększa dochód brutto plantatorów grejpfrutów o 39%

W 2010 roku SQM rozpoczęło wraz z dr. Brianem Bomanem z University of Florida 3-letnie badanie mające na celu przetestowanie stosowania dolistnego preparatu Ultrasol® K Plus na drzewach grejpfrutów. Badanie prowadzono w sadzie drzew cytrusowych w Indian River, na Florydzie; badaną odmianą grejpfrutów była Ruby Red szczepiona na gorzkiej pomarańczy jako roślinie macierzystej, głównie w celu produkcji świeżych grejpfrutów. Drzewa (40 ha) nawadniane za pomocą systemu mikrozraszaczy przy użyciu wody powierzchniowej były uprawiane na glebach piaszczystych w układzie dwurzędowym, ze zwykłą siecią drenarską. Blok zaatakowany był przez dwie najbardziej problematyczne choroby w sektorze upraw owoców cytrusowych, a mianowicie raka cytrusów i zielenienie cytrusów, ale o bardzo niskiej intensywności. Piaszczyste gleby Florydy są ubogie w potas, zwłaszcza po ulewnych letnich deszczach, gdy duża ilość potasu podanego do gleby ulega wypłukaniu. W celu rozwiązania tego problemu zaleca się stosowanie dolistne preparatu Ultrasol® K Plus w połączeniu ze standardowymi opryskami pestycydami.

Badanie zaplanowano w układzie całkowicie losowych bloków z 4 powtórzeniami każdego zabiegu. Oprysk wykonywano nad rzędem wyłącznie przy użyciu zraszaczy z wymuszonym obiegiem powietrza podających 125 galonów na akr (568 litrów na 0,4 ha). Aby dostosować oprysk dolistny preparatem Ultrasol® K Plus (tabela 1) do krytycznych etapów wzrostu, opryski wykonywano na przełomie lutego i marca (stan spoczynku pączków, podział komórkowy), kwietnia/maja (po kwitnieniu, wzrost komórkowy) i lipca/sierpnia (lato, wypełnianie się owoców). Czas ten ma znaczenie dla zwiększania wielkości owoców, ponieważ około 70% końcowej wielkości zależy od liczby komórek w owocu, stąd też większa liczba komórek oznacza większy rozmiar owocu.

Podział komórkowy kończy się pod koniec kwietnia, a zmiana wielkości owoców przez resztę roku wynika ze wzrostu komórkowego. Dlatego też maksymalny wpływ uzyskuje się z oprysków, które zapewniają podaż potasu w czasie kwitnienia i po kwitnieniu, gdy roślina zużywa potas w fazach podziału komórkowego i szybkiego wzrostu komórek. Dodatkowy oprysk preparatem Ultrasol® K Plus zaleca się też w połączeniu z letnim opryskiem (zwykle wykonywanym w lipcu) w celu zapewnienia dostatecznej ilości potasu w okresie wzrostu latem.

Tabela 1. Zastosowane dawki preparatu Ultrasol® K Plus.

Zbiory odbyły się w pierwszym tygodniu lutego 2011 r., a analiza danych wyraźnie potwierdza, że stosowanie dolistne preparatu Ultrasol®K Plus na drzewa odmiany Ruby Red skutkowało:

  • większą wielkością owoców (rysunek 1);
  • większą liczbą skrzynek owoców z drzewa (rysunek 2);
  • większą liczbą owoców w najwyższej klasie cenowej grejpfrutów, co wygenerowało 39% wzrost dochodu brutto z drzewa przy zużyciu 12,5 funta/akr/oprysk (rysunek 3).

 

Rysunek 1. Zastosowanie preparatu Ultrasol® K Plus zwiększyło wielkość owoców.

 

 

Rysunek 2. Zastosowanie preparatu Ultrasol® K Plus zwiększyło liczbę skrzynek owoców z drzewa.

 

Rysunek 3. Zastosowanie preparatu Ultrasol® K Plus doprowadziło do zwiększenia liczby owoców w najwyższej klasie cenowej grejpfrutów, co wygenerowało wzrost dochodu brutto plantatora.