Artículos

Nawożenie dolistne azotanem potasu podniosło zawartość K w liściach, wpłynęło korzystnie na wielkość owoców i grubość skórki klementynek.

Badaniem objęto dojrzałe drzewa klementynki odmiany Nules (Citrus Clementine Hort. Ex. Tan) szczepione na podkładce z cytrangi Troyer (krzyżówka Citrus sinensis x Poncirus trifoliata) w Puzol (Hiszpania). Doświadczenie zaplanowano w układzie losowych bloków kompletnych z 4 powtórzeniami na zabieg i wykonywano przez 3 lata (1998–1999–2000) na uprawach prowadzonych na zasadowej glebie piaszczysto-gliniastej. Na różnych etapach cyklu rozwojowego zastosowano trzy dawki oprysku dolistnego azotanem potasu (0,5% odpowiada 25 kg KNO3/ha, 1,0% odpowiada 50 kg KNO3/ha i 1,5% odpowiada 75 kg KNO3/ha). Wykonano trzy zabiegi: maj-czerwiec-lipiec (M-C-L), czerwiec-lipiec-sierpień (C-L-S) lub lipiec-sierpień-wrzesień (L-S-W).

Zastosowanie trzech dawek zwiększyło stężenie K w liściach w porównaniu z uprawą kontrolną. W szczególności zastosowanie roztworu 1,5% wykazało skuteczność w zwiększaniu stężenia K w liściach, przede wszystkim wtedy, gdy oprysk wykonywano we wcześniejszych okresach (M-C-L) i (C-L-S), natomiast w przypadku późniejszego stosowania (L-S-W) reakcja liści była słabsza. Zabiegi miały niewielki wpływ na plon – wartość ta pozostawała niemal niezmienna przez wszystkie trzy lata. Waga pojedynczego owocu wzrosła niezależnie od terminu nawożenia i dawki, głównie jednak wzrost ten zaobserwowano po zastosowaniu roztworu 1,5%. Zabiegi nawożenia poprawiły grubość skórki, przy czym najwyższe wartości odnotowano po podaniu większej dawki. Odmiany dające małe owoce z cienką skórką odniosą korzyść z oprysków KNO3, szczególnie w stężeniu 1,5%. Chociaż procentowo grubość skórki i ilość soku nie zmieniły się znacząco, procentowa zawartość rozpuszczalnych substancji stałych i kwaśność zawsze wzrastały niezależnie od zastosowanej dawki, przy czym wyższe wartości uzyskano po zastosowaniu dawki 1,5%. Wskaźnik wybarwienia owoców (intensywność barwy pomarańczowej) w czasie zbiorów był korzystniejszy po nawożeniu azotanem potasu w porównaniu z uprawą kontrolną

Autor

Bañuls, J., A. Quiñones, B. Martín, E. Primo-Millo and F. Legaz. 2001. Efecto complementario de la aplicación foliar de nitrato potásico sobre la nutrición del potasio y la calidad del fruto en Clementina de Nules. Levante Agrícola: Revista internacional de cítricos: 368-377.