Artículos

Największe plony chińskiej kapusty i sałaty uzyskane po zastosowaniu azotanu potasu w słonym lub niesłonym środowisku

Celem badania była ocena odpowiedzi chińskiej kapusty (Brassica campestris L., podgatunek: kapusta pekińska, odmiana: Kazumi) i sałaty (Lactuca sativa L., odmiana: Salinas) na połączenie zasolenia i różnych stężeń KNO3.   Eksperyment przeprowadzono w nieogrzewanej szklarni przy użyciu systemu aeroponicznego. Zastosowano standardowy nawóz rozpuszczalny w ramach uprawy kontrolnej (EC = 1,8 dS/m) lub słony nawóz zawierający 34 mM NaCl i 9 mM CaCl2 (EC = 6 dS/m). Dodano azotan potasu w trzech różnych stężeniach (1, 5 lub 10 mM) i po 51–63 dniach od przesadzenia oceniono wydajność upraw chińskiej kapusty i sałaty.

Wykazano, że zasolenie nawozu rozpuszczalnego miało silnie toksyczne oddziaływanie na kapustę. Waga kapusty pekińskiej w stanie surowym istotnie wzrosła po dodaniu KNO3 do nawozu rozpuszczalnego – zarówno w słonym, jak i niesłonym środowisku. Największy plon pod względem łącznej wagi w stanie surowym, jak i wagi suchej masy uzyskano w próbie otrzymującej 5 mM KNO3 (Wykres 1). Dalsze podwyższanie stężenia KNO3 nie zwiększało tolerancji na zasolenie.

Waga w stanie surowym w przypadku sałaty uprawianej w słonym środowisku wzrosła wyłącznie w próbie otrzymującej 5 mM azotanu potasu (Wykres 2). Krzywa odpowiedzi na stres wywołany nadmiarem soli w zakresie przewodności elektrycznej 1,25 – 11,25 dS/m wykazała, że wartość progowa (poziom zasolenia, po przekroczeniu którego następuje zmniejszenie plonu) wynosiła od 4,70 do 5,35 dS/m w próbach otrzymujących 5 i 10 mM azotanu potasu. W przypadku sałaty uprawianej w niesłonym środowisku waga w stanie surowym rosła wraz ze wzrostem stężenia azotanu potasu.

Analiza liści roślin wykazała wyraźny wzorzec wzrostu zawartości potasu i azotu (metoda Kjeldahla) oraz spadku zawartości sodu i chloru jako bezpośrednią odpowiedź na zastosowanie KNO3. Najwyższą wagę w stanie surowym obydwu roślin uzyskano przy zastosowaniu KNO3 w stężeniu 5 mM – zarówno w słonym, jak i niesłonym środowisku.

Rysunek 1. Wpływ zasolenia i azotanu potasu na wagę w stanie surowym głów kapusty pekińskiej podczas zbioru.

Rysunek 2. Wpływ zasolenia i azotanu potasu na wagę w stanie surowym głów sałaty. Próbki pobrano podczas zbioru, po 63 dniach od przesadzenia.

 

 

Autor

Feigin, A., E. Pressman, P. Imas and O. Miltan. 1991. Combined effects of KNO3 and salinity on yield and chemical composition of lettuce and Chinese cabbage. Irrig. Sci. 12: 223 - 230.

Powiązane artykuły