Artículos

Lepszy plon fasoli zainfekowanej guzakiem południowym (Meloidogyne incognita) po zastosowaniu azotanu potasu

W badaniu jednotygodniowe siewki fasoli (Phaseolus vulgaris) inokulowano 4000 jednostek nicieni Meloidogyne incognita drugiej fazy i nawożono roztworem Hoagland zawierającym zerową dawkę (Nem 0 K), normalną dawkę (Nem 1 K), podwójną dawkę (Nem 2 K) lub poczwórną dawkę (Nem 4 K) KNO3, i porównano je z niezainfekowanymi siewkami kontrolnymi, którym podano roztwór Hoagland w normalnej dawce. Celem badania było ustalenie, czy zwiększenie poziomu KNO3 w roztworze Hoagland w normalnej dawce może złagodzić szkodliwy wpływ infekcji M. incognita na uprawy fasoli. Siewki fasoli były uprawiane w plastikowych donicach wypełnionych glebą sterylizowaną parą (mieszanka piasku i iłu w proporcji 1:1).

Łodyga, pęd i sucha masa całej rośliny w przypadku niezainfekowanych siewek były znacznie wyższe niż u wszystkich zainfekowanych roślin poddanych zabiegom, z wyjątkiem zabiegu Nem 4 K (tab. 1). Po 28 dniach od inokulacji liczba strąków i nasion w zainfekowanych siewkach znacznie spadła w porównaniu z niezainfekowanymi roślinami kontrolnymi, z wyjątkiem siewek poddanych zabiegowi Nem 4 K (tab. 1). Czterokrotność normalnej dawki KNO3 zastosowana na rośliny zakażone nicieniami pozwoliła uzyskać taki sam plon jak w przypadku roślin niezainfekowanych poddanych nawożeniu normalną dawką KNO3. Od 21. dnia po infestacji wskaźnik fotosyntezy we wszystkich roślinach zakażonych nicieniami ogólnie wzrósł wraz ze wzrostem poziomu azotanu potasu, lecz nie był większy niż w niezakażonej uprawie kontrolnej. Z przeprowadzonego testu wynika, że odpowiedź siewek fasoli zakażonych M. incognita można poprawić przez doglebowe podawanie KNO3. Zwiększenie dawki azotanu potasu u roślin zakażonych nicieniami opóźniło wystąpienie chlorozy, przedłużyło okres i wskaźnik fotosyntezy oraz zwiększyło produktywność zainfekowanych roślin.

Tabela 1. Wpływ nicieni Meloidogyne incognita na suchą masę i plon fasoli 28 dni po inokulacji. Wartości średnie, po których następują te same litery, nie różnią się znacząco od innych w tej samej kolumnie przy P=0,05 (n=4).

Autor

Melakeberhan, H., J.M. Webster, R.C. Brooke and J.M. D’Auria. 1988. Effect of KNO3 on CO2 exchange rate, nutrient concentration and yield of Meloidogyne incognita infected beans. Revue Nématol., 11 (4): 391-397.