bool(false)

mostrar

Lepsze wyniki zastosowania azotanu potasu w porównaniu z octanem potasu pod względem parametrów wzrostu bobu uprawianego w warunkach stresu związanego z zasoleniem - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Lepsze wyniki zastosowania azotanu potasu w porównaniu z octanem potasu pod względem parametrów wzrostu bobu uprawianego w warunkach stresu związanego z zasoleniem

Lepsze wyniki zastosowania azotanu potasu w porównaniu z octanem potasu pod względem parametrów wzrostu bobu uprawianego w warunkach stresu związanego z zasoleniem

Celem badania było ustalenie wpływu dwóch poziomów zasolenia (50 i 100 mM chlorku sodu (NaCl)), zrównoważonych dwoma solami potasowymi w równych stężeniach 50 i 100 mM – azotanem potasu (KNO3) lub octanem potasu (CH3COOK), zastosowanymi w połączeniu z NaCl, na rozwój siewek dwóch odmian bobu (Vicia faba L) uprawianych na poletkach z perlitem w kontrolowanych warunkach szklarniowych w Turcji.

Zmierzono i zarejestrowano następujące parametry: czas zbioru, wysokość rośliny, liczbę liści, liczbę międzywęźli, świeżą masę liści, suchą masę liści, świeżą masę łodygi i suchą masę łodygi.

Wpływ większych stężeń NaCl w roztworze odżywczym na przeanalizowane parametry wzrostu nie był statystycznie znaczący w przypadku zastosowania azotanu potasu. Ustalono, że azotan potasu ma mniejszy wpływ na nagromadzenie Na+ w odmianach bobu.

Dodanie octanu potasu natomiast miało zdecydowanie negatywny wpływ na badane parametry i skutkowało wyraźnym obniżeniem wzrostu w przypadku obu stężeń NaCl. Obniżenie to było powiązane z większym stężeniem Na+ w odmianach bobu po podaniu octanu potasu.

Autor

Bulut,F., Ş. Akıncı and A. Eroğlu. 2011. Growth and uptake of sodium and potassium in broad bean (Vicia faba L.) under salinity stress. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 42 (8): 945-961.

Powiązane artykuły
Dlaczego stosowanie nawozów na bazie azotanu potasu zapobiega zasoleniu gleby i rozwiązuje ten problem?
Korzyści ze stosowania nawozów na bazie KNO3 w uprawach truskawek