Artículos

Lepsze plony i lepsza jakość owoców liczi w wyniku zabiegów stosowanych przed zbiorami, w tym nawożenia azotanem potasu

W badaniu przeprowadzonym w RPA przetestowano zabiegi zastosowane przed zbiorami w produkcji komercyjnej w celu poprawy plonu, wielkości owoców i cech jakościowych liczi odmiany Mauritius. Doświadczenie przeprowadzono w dwóch sezonach uprawowych, w sadzie dwudziestoletnich drzew liczi uprawianych na piaszczystej glebie Hutton. Podstawowy program upraw w sadzie (uprawa kontrolna) porównano ze schematem pięciu zabiegów dolistnych. Cztery z pięciu zabiegów polegały na jednym lub większej liczbie oprysków dolistnych KNO3 w fazie kwitnienia lub wykształcania owoców. W następstwie wszystkich zabiegów w obu sezonach uzyskano znacznie większe plony niż z uprawy kontrolnej, nawet pod względem masy i wielkości owoców. We wszystkich zabiegach uzyskano istotną zmianę zawartości potasu w owocach oraz stosunku zawartości rozpuszczalnych substancji stałych do kwasowości miareczkowej w porównaniu z próbą kontrolną.

Autor

Cronje, R. B., D. Sivakumar, P.G. Mostert and L. Korsten. 2009. Effect of different preharvest treatment regimes on fruit quality of litchi cultivar ‘Maritius’. Journal of Plant Nutrition, 32(1): 19-29.

Powiązane artykuły