Artículos

Kondycjonowanie nasion azotanem potasu skróciło czas wschodzenia pomidorów przemysłowych

Nasiona pomidora przemysłowego (odmiana „UC 82 B”) kondycjonowano roztworem K2HPO4 i KNO3 (-1,25 MPa) przez 12 dni w temperaturze 15 °C, a następnie suszono na powietrzu. Nasiona wysiano na polu uprawnym w Darlington Point w Australii w celu oceny w warunkach praktycznych wpływu kondycjonowania nasion na wschód, wzrost, rozwój i nadający się do zbioru plon pomidorów przemysłowych. W obydwu okresach wegetacyjnych przeprowadzono wczesny i średnio późny wysiew.

W przypadku obu wysiewów kondycjonowanie nasion pomidora przemysłowego pozwoliło zmniejszyć o około 35% liczbę stopniodni wzrostu niezbędnych do wschodu na poziomie 80% przy temperaturze powietrza >10°C (tabela 1). W pierwszych wysiewach rozsady z nasion kondycjonowanych wzeszły o 4 do 5 dni wcześniej niż z nasion niekondycjonowanych, a w ostatnich wysiewach – o 1 do 2 dni wcześniej. Kondycjonowanie nasion nie wpłynęło na rozmiar roślin; rośliny z nasion niekondycjonowanych osiągnęły ten sam rozmiar w późniejszym czasie. Wczesność roślin z nasion kondycjonowanych utrzymywała się przez całą ontogenezę, bez wpływu na ostateczny plon.

 

Tabela 1. Stopniodni wzrostu nasion kondycjonowanych i niekondycjonowanych w dwóch okresach wegetacyjnych.

 

Autor

Barlow, E. W. R. and A.M. Haigh. 1986. Effect of seed priming on the emergence, growth and yield of UC 82B tomatoes in the field. Acta Horticulturae 200: 153-164.

Powiązane artykuły