Artículos

Jeśli chodzi o plony i wielkość bulw ziemniaka, wyniki zastosowania azotanu potasu są zdecydowanie lepsze niż przy stosowaniu siarczanu potasu i chlorku potasu.

Doświadczenia wazonowe przeprowadzone przez Bestera i Maree (1990 r.) wyraźnie wykazały korzyści stosowania azotanu potasu względem użycia nawozów na bazie chlorku potasu lub siarczanu potasu do hodowli ziemniaka. W tych doświadczeniach zastosowano identyczne ilości substancji odżywczych. Zastosowanie azotanu potasu w warunkach kontrolowanego odżywiania i środowiska przełożyło się na zwiększony plon bulwy (patrz rys. 1). Nawożenie roślin ziemniaka azotanem potasu (patrz tabela 1) umożliwiło uzyskanie większej ilości bulw i zauważalne zwiększenie ich wielkości.

Rysunek 1. Średni plon bulw (g/wazon) przy zastosowaniu trzech źródeł potasu na przestrzeni dwóch sezonów upraw. 

 

 

Tabela 1. Wpływ źródeł potasu na uzyskaną średnią wagę bulwy (g) oraz ilość bulw.

 

Autor

Bester, G.G. and P.C.J. Maree. 1990. Invloed van kalium bemestingstowwe op knolopbrengs en persentasie droëmateriaal van Solanum tuberosum L. knolle. S. Afr. Tydskr. Plant Grond, 7: 40-44

Powiązane artykuły