Fertygacja mandarynek preparatem Ultrasol® Special Formulas zwiększyła plon i dochód o 10%

Oprócz szparagów mandarynka jest jedną z najczęstszych upraw peruwiańskiego przemysłu rolnego i jednym z głównych towarów eksportowych. Obecnie przemysłowa uprawa cytrusów zajmuje obszar około 10 000 ha, z czego 60% znajduje się w obszarze Limy. W najbliższych latach przewiduje się dalszy wzrost powierzchni upraw. Większe plony wysokiej jakości owoców staną się decydującym czynnikiem wpływającym na rentowność tego biznesu.

SQM VITAS już teraz przyczynia się do uzyskiwania wyższych dochodów przez hodowców. Niedawno zakończono próbę fertygacji, prowadzoną we współpracy z czołowym hodowcą mandarynek w rejonie Huaral (90 km na północny zachód od Limy). W porównaniu do obecnego programu nawożenia, firma SQM VITAS zaproponowała program fertygacji oparty na następujących założeniach:

• Dobrze zbilansowany stosunek N do K dla trzech kolejnych etapów wzrostu.
• Zwiększony udział azotanów i azotu.
• Kwaśne właściwości produktu przeciwdziałające zasadowym warunkom wzrostu.
• Wybór źródeł składników odżywczych o minimalnym wpływie na zasolenie gleby.

Celem programu fertygacji SQM VITAS było podniesienie jakości owoców (wyższe stopnie Brix) przy zachowaniu akceptowalnego poziomu plonów bez przekraczania budżetu.

Na podstawie analizy gleby, gospodarki wodnej i fertygacji opracowano trzy różne, dostosowane do indywidualnych potrzeb, receptury (Tabela 1).

Tabela 1. Charakterystyka receptur Ultrasol® Special i czasu stosowania.

Poletko doświadczalne obejmowało 5 hektarów 25-letniej uprawy mandarynki (Citrus reticulata var Malvasio) na glebie piaszczystej o obsadzie 625 drzew na ha. Woda do nawadniania miała odczyn pH 8,5 i EC 0,3 dS/m oraz zawierała znaczne ilości wapnia, magnezu i siarczanów. Poletko doświadczalne podzielono na dwie połowy, przy czym na jednej stosowano tradycyjny program nawożenia, a na drugiej program SQM VITAS (Tabela 2).

Tabela 2. Porównanie programów fertygacji tradycyjnej i SQM VITAS.

Zespół SQM VITAS stale monitorował składniki odżywcze, pH, EC w wodzie do nawadniania, roztworze odżywczym i ekstrakcie z roztworu glebowego na głębokości 30 cm i 60 cm przy użyciu różnych narzędzi analitycznych, takich jak miernik pH i EC, RQ Flex i Cardy Meter. Ponadto w okresie wzrostu owoców i przed zbiorem przeprowadzono analizę liści. Nie zaobserwowano istotnych różnic między obydwoma procesami fertygacji w obu momentach pobierania próbek.

Rysunek 1. Zastosowane narzędzia analityczne.

Stwierdzono, że program fertygacji SQM VITAS z trzema preparatami Ultrasol® Special przewyższał tradycyjny program pod względem jakości owoców (większa liczba stopni Brix i procentowa zawartość soku). Plony wzrosły o 8 t/ha lub 10%, co przekłada się na zbiory większej ilości owoców z jednego drzewa przy zwiększonej masie poszczególnych owoców.

Tabela 3. Porównanie obu zabiegów nawożenia pod względem wydajności i parametrów jakościowych.

 

Nawożenie SQM VITAS zaowocowało mniejszym masowym zużyciem nawozu (Tabela 2), co sprawiło, że jego stosowanie było tańsze w przeliczeniu na hektar. W połączeniu ze wzrostem plonów zaowocowało to 10% wzrostem dochodu netto hodowcy (Tabela 4).

Tabela 4. Porównanie ekonomiczne między uprawą kontrolną a nawożoną w ramach programu SQM VITAS.

W tej próbie wykazano, że możliwa jest fertygacja z mniejszą ilością produktu i mniejszym wkładem składników odżywczych przy niższym koszcie na hektar bez żadnego negatywnego wpływu zarówno na plon owoców, jak i parametry jakościowe. Firma SQM VITAS będzie nadal prowadzić tego rodzaju działania rozwojowe, polegające na rekomendowaniu zrównoważonych programów odżywiania roślin, zgodnie z potrzebami upraw na każdym etapie wzrostu, w połączeniu z usługami monitoringu glebowo-wodno-roślinnego, w celu zwiększenia dochodu netto.