Fenofazy papryki i specjalne wymogi w zakresie nawożenia

Opcjonalny schemat nawożenia składnikami mineralnymi szklarniowych glebowych upraw papryki przy oczekiwanym plonie na poziomie 100 t/ha. 

Zaokrąglone dane liczbowe przedstawiające zapotrzebowanie na składniki odżywcze przy różnych plonach owoców.