Fenofazy ogórka i wymogi w zakresie odżywiania

Zalecenia dotyczące odżywiania mineralnego przez mikronawadnianie i fertygację ogórków uprawianych na polach przy plonie 40–50 t/ha.

Zalecenia dotyczące odżywiania mineralnego przez mikronawadnianie i fertygację ogórków chronionych (tunelowych/szklarniowych) uprawianych bezglebowo przy plonie 200–250 t/ha

* 80–90% w postaci NO3 –, 10–20% w postaci NH4+.
** Stężenia końcowe, z uwzględnieniem początkowej zawartości Ca i Mg w wodzie do nawadniania.

Powiązane artykuły