Artículos

Doskonała reakcja cytrusów na azotan potasu

Drzewa cytrusowe wymagają dużych ilości azotu (N) i potasu (K), przy czym K jest pobierany w największej ilości. Hodowcy cytrusów starają się osiągnąć wzrost plonu w postaci większej masy owoców na ha, większej liczby owoców na drzewo i większych owoców oraz poprawę jakości w postaci wzrostu wskaźnika w skali Brixa, TSS, kwasowości, zawartości witaminy C, mniejszych defektów skórki i jej zwiększonej grubości, zmniejszonej ziarnistości i lepszego koloru oraz zmniejszenie strat upraw dzięki zwiększonej odporności na choroby. Udowodniono, że azotan potasu (Ultrasol K Plus1 i Ultrasol K Plus Acid2) wpływa na poprawę wszystkich powyższych parametrów.

Programy fertygacji zawierające azotan potasu

W wielu uprawach i wielu warunkach glebowych udowodniono, że połączenie kationu potasu (K+) z anionem azotanu (NO3-) działa synergistycznie pod względem ich poboru. Ta kombinacja ładunków utrzymuje równowagę elektrochemiczną w korzeniach i roślinie. Ponieważ obydwa pierwiastki, N i K, są wykorzystywane przez cytrusy w największych ilościach, kombinacja ta jest bardzo korzystna w programach fertygacji. Ponadto obecność azotanów w roztworze składników odżywczych bezpośrednio proporcjonalnie organiczna pobór nadmiaru chlorków.

Inne istotne aspekty zwiększenia zawartości azotu azotanowego, w przeciwieństwie do kationu azotu amonowego (NH4+) lub nawożenia mocznikiem (przekształcającym się w amoniak) obejmują utrzymanie optymalnej wartości pH w okolicy do korzeni oraz zmniejszenie antagonistycznego wychwytu między dodatnim ładunkiem amonowym a innymi kationami takimi jak Ca2+ i Mg2+. Z tego powodu zastosowanie azotanu potasu w celu maksymalnej podaży ujemnie naładowanych azotanów jest idealnym sposobem optymalizacji poboru przez drzewa K+, N oraz innych kationów, Ca2+ i Mg2+. Skutkuje to zawsze większą suchą masą odzwierciedlającą się w drewnie i owocach (plon i jakość).

Zastosowania dolistne azotanu potasu samodzielnie lub w kombinacji3

Zastosowania dolistne są wymagane w warunkach, gdy stwierdzono taką potrzebę. Może to mieć miejsce w czasie szczytowego zapotrzebowania lub złych warunków dla korzeni wynikających z zakłócenia równowagi lub stabilizacji składników odżywczych, zasolenia, zimna, zalegania wody, suszy, niewłaściwego nawożenia i chorób korzeni.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na plon jest zawiązywanie się owoców lub zapobieganie spadaniu owoców. Kwitnienie i zawiązywanie się owoców są okresami wysokiego zapotrzebowania na składniki odżywcze i do zawiązywania się owoców dochodzi często przy niskich temperaturach gleby. Udowodniono, że dolistne zastosowanie azotanu potasu w połączeniu z auksynami w Nova (Walencja) i Shamouti wpłynęło na poprawę zawiązywania się owoców i zawartości rozpuszczalnych substancji stałych, wzrost wielkości, masy i plonu owoców oraz zmniejszenie liczby pękniętych owoców. W Nules i Valencias zastosowanie azotanu potasu spowodowało zwiększone zawiązywanie się owoców, wzrost TSS, wzrost plonu owoców i dochodu brutto.
Wykazano, że azotan potasu powoduje zwiększenie odporności drzew cytrusowych na choroby. Nasilenie ataku choroby ulega zmniejszeniu w wyniku ograniczenia podaży substancji pokarmowych dla patogenów oraz w wyniku stymulacji tworzenia związków hamujących choroby takich jak fenole, fitoaleksyny i auksyny. Ogranicza to osiadanie patogenów i ich rozprzestrzenianie się w roślinie.


Azotan potasu jest preferowanym źródłem N i K w przypadku nawożenia cytrusów, powodującym optymalny pobór K i N, silniejsze, zdrowsze rośliny, lepsze zawiązywanie się owoców i ich plon, wzrost wielkości owoców, mniejsze problemy ze skórką, większą intensywność koloru, zwiększenie odporności na choroby i większą tolerancję stresu związanego z suszą, mrozem czy zasoleniem. W kwestii dawek i czasu stosowania w przypadku fertygacji i zastosowań dolistnych należy skontaktować się ze specjalistą w dziedzinie agronomii.

[1] Nr rej. K5020 Act 36/1947. Podmiot rejestrujący: Sociedad Quimica y Minera (Africa) (Pty)Ltd.
[2] Nr rej. K6489 Act 36/1947. Podmiot rejestrujący: Sociedad Quimica y Minera (Africa)(Pty)Ltd.
[3] Wszystkie stwierdzenia w niniejszym artykule mają potwierdzenie w materiałach referencyjnych, które są dostępne na życzenie.

 

Treść dostarczona przez
Duncan Napier
Kierownik techniczny SQM Africa

Powiązane artykuły
Zastosowanie Ultrasol®ine K Plus spowodowało poprawę rozwoju korzeni i wskaźnika NDVI roślin uprawianych w podłożu piaskowym na Florydzie
Objawy niedoboru potasu w drzewach cytrusowych