bool(false)

mostrar

Dolistne zastosowanie azotanu potasu ograniczyło rozwój alternariozy liści bawełny - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Dolistne zastosowanie azotanu potasu ograniczyło rozwój alternariozy liści bawełny

Podczas prób prowadzonych w Australii zastosowano czterokrotny oprysk dolistny upraw bawełny dawką 13 kg KNO3 na hektar, a jego efekty porównano z uprawą kontrolną. Pierwsza aplikacja miała miejsce 7 dni przed kwitnieniem, a trzy kolejne przeprowadzono w dwutygodniowych odstępach po kwitnieniu. Opryski znacznie zmniejszyły (P <0,05) średnią zapadalność na chorobę, jej nasilenie i stwierdzone opadanie liści (Tabela 1). Stosowanie dolistne KNO3 może być skuteczne w ograniczaniu wpływu alternariozy liści bawełny (Gossypium hirsutum) w północnej części Australii.

Tabela 1. Średnia zapadalność, nasilenie i liczba spadłych liści wskutek alternariozy bawełny w stacji badawczej Katharine 2004.

Autor

Bhuiyan, S.A., M. C. Boyd, A. J. Dougall, C. Martin and M. Hearnden. 2007. Effects of foliar application of potassium nitrate on suppression of Alternaria leaf blight of cotton (Gossypium hirsutum) in northern Australia. Australasian Plant Pathology 36: 462–465.

Powiązane artykuły
Opryski azotanem potasu dają większy zwrot netto w przypadku upraw bawełny
Dolistne podawanie azotanu potasu zwiększa plonowanie bawełny