bool(false)

mostrar

Dolistne stosowanie azotanu potasu zwiększyło plon włókna bawełnianego - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Dolistne stosowanie azotanu potasu zwiększyło plon włókna bawełnianego

W ciągu 5 lat plony włókna bawełnianego w Kalifornii w USA wzrosły dzięki zastosowaniu dolistnego potasu.

Największy wzrost plonu włókna bawełnianego zaobserwowano w przypadku nawożenia rozpoczętego dwa tygodnie po pierwszym kwitnieniu. Rysunek 1 przedstawia typową charakterystykę reakcji plonu włókna bawełnianego na dolistne nawozy azotowe (takich jak azotan potasu), stosowane jednorazowo w ilości 5 kg K2O/ha (11 kg azotanu potasu/ha) po pierwszym kwitnieniu bawełny uprawianej w dolinie San Joaquin Kalifornia, USA. Można zaobserwować wzrost plonu w postaci do 135 kg dodatkowego włókna bawełnianego na hektar (+11%).

 

Rysunek 1. Typowa charakterystyka reakcji plonu włókna bawełnianego na dolistne nawozy azotowe po pierwszym kwitnieniu, Weir, University of California.

Autor

Weir, B. 1998. Foliar potassium bumps cotton yields. Fluid Journal. Fall 1998. p. 1-2.

Powiązane artykuły
Opryski azotanem potasu dają większy zwrot netto w przypadku upraw bawełny
Dolistne podawanie azotanu potasu zwiększa plonowanie bawełny