Artículos

Dolistne podawanie azotanu potasu zwiększyło plon papryki

W tym badaniu zweryfikowano wpływ dolistnego podawania azotanu potasu na rośliny papryki (Capsicum ssp.). Nawóz podawano w ilości 5,6 kg KNO3/ha co dwa tygodnie od rozkwitu do zbiorów. Nawożenie dolistne przeprowadzono przy rozkwicie, następnie po 2 tygodniach, po 4 tygodniach i po 6 tygodniach. W dwóch kolejnych uprawach podano dawki w takich samych odstępach, a w uprawie kontrolnej nie podano azotanu potasu wcale. Test przeprowadzono w układzie losowanych bloków kompletnych z pięcioma powtórzeniami. Największy plon uzyskano z uprawy nawożonej azotanem potasu co 2 tygodnie przez osiem tygodni. Próba bez nawożenia dała najniższe plony.

Autor

Weir, B.L. and B. Giampaoli. 2012. Effect of Foliar Applied Potassium Nitrate on Yield and Quality of Capsicum spp. 21st international pepper proceedings: 50.

Powiązane artykuły
Azotan potasu jako nawóz uzupełniający poprawia tolerancję na zasolenie u roślin papryki
Azotan skorygował negatywny wpływ nawożenia związkami amonowymi i mocznikiem na wzrost roślin papryki