Artículos

Dolistne opryski azotanem potasu zmniejszyły częstość występowania suchej zgnilizny wierzchołkowej i zwiększyły plon pomidora

Przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu 2 poziomów stężeń kwasu giberelinowego (10-4 i 10-8) i 2 poziomów stężeń azotanu potasu (6 i 8 mM) w opryskach dolistnych na wzrost, na zawartość NPK w liściach, na plon, parametry jakościowe owoców i występowanie suchej zgnilizny wierzchołkowej pomidora. Rośliny pomidora odmiany Tivi F1 uprawiano na polu w sezonie wegetacyjnym 2013–2014 w miejscowości Ilam w Iranie. Gleba na poletku doświadczalnym miała strukturę ilasto-gliniastą, pH 7 i zawierała 107 mg/kg K. Opryski dolistne wykonano dwukrotnie za pomocą opryskiwacza plecakowego 30 dni po przesadzeniu i gdy owoce były wielkości jagód.

Samo dolistne stosowanie azotanu potasu statystycznie istotnie zmniejszyło występowanie suchej zgnilizny wierzchołkowej, jednocześnie zwiększając zawartość NPK w liściach, zawartość chlorofilu i aktywność reduktazy azotanowej. Aplikacja azotanu potasu w stężeniu 8 mM spowodowała zwiększenie zawartości chlorofilu w liściach do maksimum (48 SPAD, wskaźnik zieloności liścia). Był to istotny wzrost w stosunku do uprawy kontrolnej i pozostałych zabiegów. Aktywność reduktazy azotanowej wzrosła z 3 w uprawie kontrolnej do 6,9 po zastosowaniu KNO3 w stężeniu 8 mM. Liczba gałęzi na roślinie i średnia wysokość roślin znacznie wzrosły po stosowaniu dolistnym GA3 i KNO3 oddzielnie lub w połączeniu. Kombinacja obu oprysków dolistnych zapewniła także istotne zwiększenie liczby kwiatów w gronie z 19 w uprawie kontrolnej do 36 po zastosowaniu GA3 w stężeniu 10-8 i KNO3 w stężeniu 8 mM. Plon, masa owoców i liczba owoców na roślinie pomidora znacznie wzrosły po zastosowaniu dolistnym KNO3 i GA3 oddzielnie lub w kombinacji (tabela 1). Opryski dolistne azotanem potasu istotnie ograniczyły występowanie suchej zgnilizny wierzchołkowej (tabela 1). W odniesieniu do jakości owoców zastosowanie GA3 w stężeniu 10-8 mM, azotanu potasu w stężeniu 8 mM, a także kombinacji obu oprysków zapewniło zwiększenie zawartości likopenu w owocach, całkowitej zawartości rozpuszczalnych substancji stałych, witaminy C oraz kwasowość miareczkową w porównaniu z uprawą kontrolną.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że opryskiwanie kwasem giberelinowym i azotanem potasu, oddzielnie lub w kombinacji, zwiększało wzrost wegetatywny oraz plon i jakość pomidora.

Tabela 1. Wpływ oprysków dolistnych KNO3 i GA3 na plon i jakość pomidora.

Autor

Kazemi, M. 2014. Effect of gibberellic acid and potassium nitrate spray on vegetative growth and reproductive characteristics of tomato. J. Biol. Environ. Sci., 8(22): 1-9.

Powiązane artykuły