Artículos

Dolistne opryski azotanem potasu w celu zwiększenia rozmiaru owoców gruszki Patharnakh

Celem badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym w Pendżabie w Indiach było zwiększenie rozmiaru i poprawa jakości owoców gruszki odmiany Patharnakh przez dolistne opryski nawozami potasowymi. Szesnastoletnie rośliny poddano opryskom KNO3 i K2SO4 o stężeniu 1,0%, 1,5% i 2,0% w trzech sesjach, tj. stosując jeden, dwa lub trzy opryski. Pierwszy oprysk wykonano 15, drugi 30, a trzeci 45 dni po pełnym kwitnieniu. Wyniki wykazały, że dolistne zastosowanie potasu znacznie zwiększyło rozmiar owoców w porównaniu do uprawy kontrolnej. Również liczba oprysków potasem miała pozytywny wpływ na ostateczną wielkość owoców. Maksymalną wielkość owoców odnotowano w przypadku trzech oprysków KNOo stężeniu 1,5%. Zawartość rozpuszczalnych substancji stałych zwiększyła się w przypadku różnych zabiegów nawożenia potasem i różnej liczby oprysków.

Autor

Gill, P. P. S., M. Y. Ganaie, W. S. Dhillon, and N. P Singh. 2012. Effect of foliar sprays of potassium on fruit size and quality of ‘Patharnakh’pear. Indian Journal of Horticulture, 69(4): 512-516.

Powiązane artykuły