bool(false)

mostrar

Dolistne opryski azotanem potasu w celu indukcji kwitnienia w pędach mango Pahutan - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Dolistne opryski azotanem potasu w celu indukcji kwitnienia w pędach mango Pahutan

Już w 1978 roku Bondad i in. spekulowali, że KNO3 może odgrywać rolę w indukcji różnicowania kwiatowego mango (Mangifera indica L. Pahutan). W 7 przypadkach na 8 miesięcznych prób na Filipinach kwitnienie pędów mango w wieku od 4,75 do 12,75 miesięcy nastąpiło tydzień po oprysku roztworem KNO3 o stężeniu od 10 do 160 g/litr. Indukcja wynosiła od 33% do 100% w ciągu od 7 do 14 dni. Pierwsze badanie rozpoczęło się we wrześniu i we wszystkich miesiącach nastąpiło kwitnienie. Od stycznia do kwietnia nastąpił ogólny spadek procentowego kwitnienia pędów poddanych zabiegom. Natomiast naturalne kwitnienie, które rozpoczęło się w lutym, nasilało się do maja. Nie zaobserwowano spójnego trendu we wzroście pąków i wiech, ale te wytwarzane w związku z opryskiem KNOpojawiały się dłużej niż wiechy wytwarzane naturalnie.

Autor

Bondad, N. D., E.A. Blanco and E. L. Mercado. 1978. Foliar sprays of KNO3 for flower induction in `Pahutan´ mango shoots. Philippine Journal of Crop Science, 3(4): 251-255.

Powiązane artykuły
Wcześniejsze i obfitsze kwitnienie mango w wyniku oprysków azotanem potasu
Wcześniejsze kwitnienie mango po zastosowaniu doglebowym paklobutrazolu i dolistnym zastosowaniu azotanu potasu