bool(false)

mostrar

Dolistne nawożenie azotanem potasu zwiększyło plon włókna bawełnianego - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Dolistne nawożenie azotanem potasu zwiększyło plon włókna bawełnianego

W trzyletnim badaniu Beltwide dokonano oceny wpływu dolistnego stosowania KNO3 na plon bawełny w porównaniu do upraw z nawożeniem doglebowym KCl. Plony uśredniono dla miejsc prowadzenia badań dolistnego stosowania potasu w 12 stanach Cotton Belt w USA. W przypadku nawożenia gleby ubogiej w potas pierwiastek ten dostarczano w postaci KCl na podstawie badania gleby przed zasiewem, natomiast w przypadku gleby zasobnej w potas podwojono zalecaną dawkę. Dawka dolistna KNO3 wynosiła 11,2 kg/ha/oprysk i zastosowano ją czterokrotnie w 10–14 dniowych odstępach po pierwszym kwitnieniu. We wszystkich przypadkach nawożenia uzyskano wzrost plonu w stosunku do uprawy kontrolnej (rysunek 1).

 

Rysunek 1. Przyrosty plonów bawełny uśrednione dla 12 stanów Cotton Belt.

Autor

Oosterhuis, D.M. 1994. Foliar fertilization of K on cotton shows potential. Fluid Journal. Summer 1994. P. 1-2.

Powiązane artykuły
Opryski azotanem potasu dają większy zwrot netto w przypadku upraw bawełny
Dolistne podawanie azotanu potasu zwiększa plonowanie bawełny