Artículos

Dodanie azotanu potasu do środków przerywających stan spoczynku stosowanych w uprawach drzew w strefie klimatu podzwrotnikowego podniosło ich skuteczność o 20–30%.

W stanie Queensland w południowo-wschodniej Australii przeprowadzono kilka eksperymentów w celu ustalenia, czy połączenie nowych środków przerywających stan spoczynku roślin może przyczynić się do ujednolicenia pękania pąków i wzrostu kwitnienia w szeregu wrażliwych na przechłodzenie gatunków strefy klimatu umiarkowanego i podzwrotnikowego (wrażliwe na przechłodzenie owoce pestkowe, tj. nektarynka – odmiana „Springbite”, persymona i flaszowiec siatkowaty).

Najskuteczniejszymi środkami przerywającymi stan spoczynku roślin okazały się Armobreak (alkilowana amina) i Waiken (mieszanka estrów kwasów tłuszczowych), jednak dopiero w połączeniu z azotanem potasu, który znacząco podnosił ich skuteczność – o 20–30%. Sam azotan potasu ma łagodne działanie przerywające stan spoczynku roślin. W przypadku oprysku flaszowca siatkowatego preparatem Waiken (emulgowany olej roślinny) w stężeniu 3% i azotanem potasu w stężeniu 5% odnotowano statystycznie istotny wzrost liczby kwiatostanów bocznych i kwiatów na metr długości głównej gałęzi w porównaniu do grupy kontrolnej lub grupy, w której stosowano sam preparat Waiken w stężeniu 3% na pędach tegorocznych (zob. Rysunek 1). Azotan potasu wykazuje działanie synergiczne z innymi substancjami przerywającymi stan spoczynku roślin, poprawiając krzewienie, kwitnienie, zawiązywanie owoców i wczesne dojrzewanie owoców.

Rysunek 1. Wpływ oprysku flaszowca siatkowatego preparatem Waiken w stężeniu 3% w połączeniu z KNO3 w stężeniu 5% na liczbę kwiatostanów bocznych i kwiatów na metr długości głównej gałęzi na pędach tegorocznych.

Autor

George, A. P., R. H. Broadley, R. J.Nissen, and G. Ward. 2000. Effects of new rest-breaking chemicals on flowering, shoot production and yield of subtropical tree crops. Acta Horticulturae International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits 575: 835-840.

Powiązane artykuły