bool(false)

mostrar

Cztery opryski azotanem potasu w stężeniu 2% zwiększyły plon bawełny o 11%. - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Cztery opryski azotanem potasu w stężeniu 2% zwiększyły plon bawełny o 11%.

Hybrydy bawełny Bt mogą wymagać dodatkowego dostarczania nawozów ze względu na zwiększoną retencję owoców w tych uprawach. W 2006 r. przeprowadzono eksperymenty polowe z zastosowaniem różnych kombinacji nawozów zawierających azot, fosfor i potas, stosowanych doglebowo według lokalnych praktyk, które testowano w połączeniu z 4 opryskami dolistnymi 2% azotanem potasu w 18 lokalizacjach w 5 dystryktach w Punjab w płn. Indiach. Opryski dolistne stosowano w odstępach tygodniowych, począwszy od inicjacji kwiatów.

W badaniu wykazano wzrost plonu bawełny o 11% przy opryskach dolistnych azotanem potasu (rys. 1), co spowodowało wzrost dochodów netto rolnika. Stwierdzono, że wzrost plonu był niezależny od zawartości potasu w glebie i dodatku nawozu z potasem przez zastosowanie doglebowe. Odjęcie kosztów nawozu dolistnego od dochodu brutto spowodowało uzyskanie proporcji zysków do kosztów (B:C) wynoszącej ponad 10,4 do 1.


Rysunek 1. Średni wpływ doglebowego i dolistnego zastosowania potasu w uprawach bawełny.

 

 

Autor

Brar, M.S., M.S. Gill, K.S. Sekhon, B.S. Sidhu, P. Sharma and A. Singh. 2008. Effect of soil and foliar application of nutrients on yield and nutrient concentration in BT cotton. J. Res. Punjab Agric Univ 45 (3&4): 126-131

Powiązane artykuły
Opryski azotanem potasu dają większy zwrot netto w przypadku upraw bawełny
Dolistne podawanie azotanu potasu zwiększa plonowanie bawełny