Coraz większe i lepsze wyniki uprawy cebuli zapewniają podwojenie dochodu netto rolników dzięki nawożeniu Qrop® complex Top K w Iraku

 Rysunek 1. Trzy programy nawożenia zastosowane w próbie demonstracyjnej z zastosowaniem Qrop® complex Top K w uprawie cebuli w Iraku.

Włączenie Qrop® complex Top K w ilości 100 kg/ha do standardowej praktyki rolniczej w Iraku w zakresie nawożenia cebuli zwiększyło całkowity plon cebuli w kg/ha o 84%, a dochód netto rolników – o 110%.

Program oparty na Qrop® nadal zapewniał większe korzyści (plon wyższy o 31% oraz dochód netto wyższy o 43%) w porównaniu z podwójną dawką standardowo stosowanych nawozów. Dzięki Qrop® complex Top K wzrosła jakość plonu: udział procentowy cebuli w wysoko cenionej klasie rozmiarów A wzrósł o 30% w porównaniu ze standardową praktyką rolniczą.

Wyższa jakość cebuli wynika z dobrze zbilansowanego zaopatrzenia w składniki odżywcze dzięki zastosowaniu Qrop® complex Top K, który zapewnia dodatkowy potas oraz mezo- i mikroelementy takie jak siarka, magnez, wapń i cynk, czyli składniki odżywcze, których brakuje w praktyce rolniczej. Miało to korzystny wpływ na wczesny wzrost roślin, z wyraźną przewagą wysokości roślin: rośliny nawożone Qrop® były wyższe o 10–30 cm w porównaniu z roślinami uprawianymi zgodnie z praktyką rolniczą.

Rysunek 2. Wyższe rośliny uprawiane z zastosowaniem Qrop® complex Top K, 9 kwietnia 2018 r. Zabiegi nawożenia: 1. Qrop® complex Top K; 2. Podwójna dawka N, P; 3. Praktyka rolnicza.

Cebula jest czwartym najczęściej spożywanym warzywem w Iraku, zaraz po pomidorze, ziemniaku i ogórku, stanowi również doskonałą okazję do dywersyfikacji upraw dla rolników w Iraku. 

Miało to korzystny wpływ na wczesny wzrost roślin, z wyraźną przewagą wysokości roślin: rośliny nawożone Qrop® były wyższe o 10-30 cm w porównaniu z roślinami uprawianych zgodnie z praktyką rolniczą. Cebula klasy rozmiarów A jest wyceniana na poziomie 40–80% wyższym niż cebule niższych klas B i C.

Próbę demonstracyjną przeprowadzono na dużych polach rolniczych (2500 m2 = 1 donum) w Irbilu, w dystrykcie Makhmour w Iraku (rysunek 1). Przedmiotem zabiegów były przesadzone cebule odmiany Yaqut. Czas trwania próby: marzec–koniec maja 2018 r.

Próba obejmowała trzy zabiegi (tabela 1), z których każdy był stosowany doglebowo w sąsiadujących poletkach w uprawie pasowej. Szczegóły plonu oceniono w trzech powtórzeniach na losowo umiejscowionych na tym obszarze poletkach o powierzchni 1 m2. Wysokość roślin oceniano dwukrotnie, miesiąc i 2 miesiące po rozpoczęciu doświadczenia, na 10 losowo wybranych roślinach na poletku. Plon (świeża masa bezpośrednio po zbiorze) i procentową jakość (rozmiar) klasy A, B lub C oceniano w trzech powtórzeniach z poletek o powierzchni metra kwadratowego. Próba została przeprowadzona przez dział techniczny i doświadczalny Debbane Agri: dr Hussein Abbasi PhD (kierownik techniczny Debbane Iraq), inż. Rani Bassil (centralny kierownik produktu), inż. Baderkhan Mohammed (doradca techniczny), inż. Gilbert Medawar (regionalny kierownik techniczny).​

Rysunek 3. Większe cebule, nawożone Qrop® complex Top K, podczas zbioru. Zabiegi nawożenia: 1. Qrop® complex Top K; 2. Podwójna dawka N, P; 3. Praktyka rolnicza.

Cebula klasy rozmiarów A jest wyceniana na poziomie 40–80% wyższym niż cebule niższych klas B i C. Zespół specjalistów SQM w dziedzinie agronomii wybrał w Ekwadorze grupę postępowych producentów do współpracy przy opracowaniu receptur mieszanek Qrop® dostosowanych do poszczególnych etapów uprawy. Jednym z nich był inż. Jorge Estrada.

Badania przeprowadzone we współpracy z tymi producentami doprowadziły do wniosku, że czynnikiem ograniczającym, powodującym niskie plony, nie jest ilość potasu dostarczanego do upraw, lecz jego źródło. Zespół SQM zaproponował zastąpienie większej części (80%) K2O dostarczanego z chlorkiem potasu (MOP) przez azotan potasu z mieszanki Qrop® oraz nieznaczne zwiększenie całkowitej dawki K ze 105 do 115 kg K2O. Całkowita dawka N i P pozostała bez zmian, przy czym mieszanką Qrop® zastąpiono 66% azotu N stosowanego tradycyjnie z mocznikiem i siarczanem amonu, oraz zmniejszono o 50% ilości Azufertilu (stosunkowo drogiego źródła Mg, Zn, Ca i S) (tabela 1).

Oba programy nawożenia porównano na dużym polu o powierzchni 24,6 ha. Uprawa kontrolna z dotychczasowym programem klienta obejmowała 22,4 ha natomiast program SQM zastosowano na obszarze 2,6 ha. Program SQM obejmował dwie formuły mieszanki Qrop®, specyficzne dla poszczególnych etapów: Qrop® mix Desarrollo (28-0-12) i Qrop® mix Producción (17-0-35).

Tabela 1. Trzy programy nawożenia zastosowane w próbie demonstracyjnej z zastosowaniem Qrop® complex Top K w uprawie cebuli w Iraku.

 

Tabela 2. Wysokość roślin (cm) w odpowiedzi na różne programy nawożenia (średnia ± odchylenie standardowe, n = 10 roślin).

Qrop® complex Top K miał korzystny wpływ na wczesny wzrost roślin z wyraźną przewagą wysokości roślin (rośliny nawożone Qrop® wyższe o 10–30 cm w porównaniu z roślinami uprawianymi zgodnie z praktyką rolniczą) (tabela 2 i rysunek 4). Wydaje się, że jest to głównie reakcja na wzrost podaży azotu, ponieważ zarówno zabieg 1 (Qrop®), jak i 2 (podwójna dawka N, P) spowodował wzrost roślin w miarę upływu sezonu.

Lepszy rozwój roślin przekłada się na wyższy całkowity plon cebuli po zastosowaniu obu zabiegów, 1 i 2, w porównaniu ze standardową praktyką rolniczą. Dzięki zastosowaniu Qrop® complex Top K rośliny były w stanie lepiej zaopatrywać bulwy w węglowodany z liści dzięki dodatkowej podaży K. Spowodowało to prawie dwukrotny wzrost całkowitego plonu cebuli (+84%) nawożonych Qrop® complex Top K w porównaniu z cebulami hodowanymi zgodnie z praktyką rolniczą. Podwojenie standardowej dawki nawozu spowodowało mniejszy wzrost plonu cebuli (+41%) w stosunku do standardowej praktyki rolniczej (tabela 3 i rysunek 5).

Tabela 3. Plon cebuli (świeże cebule, t/ha) i jego podział na trzy klasach jakości (%).

Oprócz wzrostu podaży N, dodatkową korzyścią wprowadzenia Qrop® complex Top K była poprawa jakości cebuli. Odsetek cebuli w wysoko cenionej klasie rozmiarów A wzrósł o 30% w porównaniu ze standardową praktyką rolniczą. Zwiększenie tylko dawek N i P przez podwojenie dawki DAP (wodorofosforanu amonu) oraz mocznika, zwiększyło procentowy udział plonu klasy A jedynie o 10% (tabela 3 i rysunek 5).

Cebula klasy A jest wyceniana na poziomie 1,5–1,8 raza wyższym niż klasy B i C. Kombinacja plonu wyższego o 84% i wyższego udziału cebul jakości A zapewniła zwrot – z nawiązką – inwestycji w zakup Qrop® complex Top K (tabela 4). Wprowadzenie Qrop® complex Top K do nawożenia cebuli w Iraku zwiększyło dochód netto rolników o 110%, w porównaniu z e standardową, w której nie podaje się potasu i stosuje się tylko DAP (wodorofosforan amonu) i mocznik w ilości po 100 kg/ha.

W znacznie mniejszym stopniu, bo tylko o 47%, wzrósł dochód netto rolników, gdy zastosowano taką samą ilość N przez podwojenie dawek DAP i mocznika. Wynika to głównie ze zwiększonego plonu wysoko cenionych cebul klasy A w przypadku nawożenia Qrop® complex Top K.

Tabela 4. Wyniki finansowe dla rolnika. Ceny: klasa A: 450 ID/kg (0,38 USD/kg), klasa B: 320 ID/kg (0,27 USD/kg), klasa C: 250 ID/kg (0,21 USD/kg). * Obliczony dochód netto uwzględnia jedynie koszty nawożenia.

Powiązane artykuły