Artículos

Coraz większe i lepsze wyniki uprawy cebuli zapewniają podwojenie dochodu netto rolników dzięki nawożeniu Qrop® complex Top K w Iraku

 Rysunek 1. Trzy programy nawożenia zastosowane w próbie demonstracyjnej z zastosowaniem Qrop® complex Top K w uprawie cebuli w Iraku.

Włączenie Qrop® complex Top K w ilości 100 kg/ha do standardowej praktyki rolniczej w Iraku w zakresie nawożenia cebuli zwiększyło całkowity plon cebuli w kg/ha o 84%, a dochód netto rolników – o 110%.

Program oparty na Qrop® nadal zapewniał większe korzyści (plon wyższy o 31% oraz dochód netto wyższy o 43%) w porównaniu z podwójną dawką standardowo stosowanych nawozów. Dzięki Qrop® complex Top K wzrosła jakość plonu: udział procentowy cebuli w wysoko cenionej klasie rozmiarów A wzrósł o 30% w porównaniu ze standardową praktyką rolniczą.

Wyższa jakość cebuli wynika z dobrze zbilansowanego zaopatrzenia w składniki odżywcze dzięki zastosowaniu Qrop® complex Top K, który zapewnia dodatkowy potas oraz mezo- i mikroelementy takie jak siarka, magnez, wapń i cynk, czyli składniki odżywcze, których brakuje w praktyce rolniczej. Miało to korzystny wpływ na wczesny wzrost roślin, z wyraźną przewagą wysokości roślin: rośliny nawożone Qrop® były wyższe o 10–30 cm w porównaniu z roślinami uprawianymi zgodnie z praktyką rolniczą.

Rysunek 2. Wyższe rośliny uprawiane z zastosowaniem Qrop® complex Top K, 9 kwietnia 2018 r. Zabiegi nawożenia: 1. Qrop® complex Top K; 2. Podwójna dawka N, P; 3. Praktyka rolnicza.

Cebula jest czwartym najczęściej spożywanym warzywem w Iraku, zaraz po pomidorze, ziemniaku i ogórku, stanowi również doskonałą okazję do dywersyfikacji upraw dla rolników w Iraku. 

Miało to korzystny wpływ na wczesny wzrost roślin, z wyraźną przewagą wysokości roślin: rośliny nawożone Qrop® były wyższe o 10-30 cm w porównaniu z roślinami uprawianych zgodnie z praktyką rolniczą. Cebula klasy rozmiarów A jest wyceniana na poziomie 40–80% wyższym niż cebule niższych klas B i C.

Próbę demonstracyjną przeprowadzono na dużych polach rolniczych (2500 m2 = 1 donum) w Irbilu, w dystrykcie Makhmour w Iraku (rysunek 1). Przedmiotem zabiegów były przesadzone cebule odmiany Yaqut. Czas trwania próby: marzec–koniec maja 2018 r.

Próba obejmowała trzy zabiegi (tabela 1), z których każdy był stosowany doglebowo w sąsiadujących poletkach w uprawie pasowej. Szczegóły plonu oceniono w trzech powtórzeniach na losowo umiejscowionych na tym obszarze poletkach o powierzchni 1 m2. Wysokość roślin oceniano dwukrotnie, miesiąc i 2 miesiące po rozpoczęciu doświadczenia, na 10 losowo wybranych roślinach na poletku. Plon (świeża masa bezpośrednio po zbiorze) i procentową jakość (rozmiar) klasy A, B lub C oceniano w trzech powtórzeniach z poletek o powierzchni metra kwadratowego. Próba została przeprowadzona przez dział techniczny i doświadczalny Debbane Agri: dr Hussein Abbasi PhD (kierownik techniczny Debbane Iraq), inż. Rani Bassil (centralny kierownik produktu), inż. Baderkhan Mohammed (doradca techniczny), inż. Gilbert Medawar (regionalny kierownik techniczny).​

Rysunek 3. Większe cebule, nawożone Qrop® complex Top K, podczas zbioru. Zabiegi nawożenia: 1. Qrop® complex Top K; 2. Podwójna dawka N, P; 3. Praktyka rolnicza.

Cebula klasy rozmiarów A jest wyceniana na poziomie 40–80% wyższym niż cebule niższych klas B i C. Zespół specjalistów SQM w dziedzinie agronomii wybrał w Ekwadorze grupę postępowych producentów do współpracy przy opracowaniu receptur mieszanek Qrop® dostosowanych do poszczególnych etapów uprawy. Jednym z nich był inż. Jorge Estrada.

Badania przeprowadzone we współpracy z tymi producentami doprowadziły do wniosku, że czynnikiem ograniczającym, powodującym niskie plony, nie jest ilość potasu dostarczanego do upraw, lecz jego źródło. Zespół SQM zaproponował zastąpienie większej części (80%) K2O dostarczanego z chlorkiem potasu (MOP) przez azotan potasu z mieszanki Qrop® oraz nieznaczne zwiększenie całkowitej dawki K ze 105 do 115 kg K2O. Całkowita dawka N i P pozostała bez zmian, przy czym mieszanką Qrop® zastąpiono 66% azotu N stosowanego tradycyjnie z mocznikiem i siarczanem amonu, oraz zmniejszono o 50% ilości Azufertilu (stosunkowo drogiego źródła Mg, Zn, Ca i S) (tabela 1).

Oba programy nawożenia porównano na dużym polu o powierzchni 24,6 ha. Uprawa kontrolna z dotychczasowym programem klienta obejmowała 22,4 ha natomiast program SQM zastosowano na obszarze 2,6 ha. Program SQM obejmował dwie formuły mieszanki Qrop®, specyficzne dla poszczególnych etapów: Qrop® mix Desarrollo (28-0-12) i Qrop® mix Producción (17-0-35).

Tabela 1. Trzy programy nawożenia zastosowane w próbie demonstracyjnej z zastosowaniem Qrop® complex Top K w uprawie cebuli w Iraku.

 

Tabela 2. Wysokość roślin (cm) w odpowiedzi na różne programy nawożenia (średnia ± odchylenie standardowe, n = 10 roślin).

Qrop® complex Top K miał korzystny wpływ na wczesny wzrost roślin z wyraźną przewagą wysokości roślin (rośliny nawożone Qrop® wyższe o 10–30 cm w porównaniu z roślinami uprawianymi zgodnie z praktyką rolniczą) (tabela 2 i rysunek 4). Wydaje się, że jest to głównie reakcja na wzrost podaży azotu, ponieważ zarówno zabieg 1 (Qrop®), jak i 2 (podwójna dawka N, P) spowodował wzrost roślin w miarę upływu sezonu.

Lepszy rozwój roślin przekłada się na wyższy całkowity plon cebuli po zastosowaniu obu zabiegów, 1 i 2, w porównaniu ze standardową praktyką rolniczą. Dzięki zastosowaniu Qrop® complex Top K rośliny były w stanie lepiej zaopatrywać bulwy w węglowodany z liści dzięki dodatkowej podaży K. Spowodowało to prawie dwukrotny wzrost całkowitego plonu cebuli (+84%) nawożonych Qrop® complex Top K w porównaniu z cebulami hodowanymi zgodnie z praktyką rolniczą. Podwojenie standardowej dawki nawozu spowodowało mniejszy wzrost plonu cebuli (+41%) w stosunku do standardowej praktyki rolniczej (tabela 3 i rysunek 5).

Tabela 3. Plon cebuli (świeże cebule, t/ha) i jego podział na trzy klasach jakości (%).

 SHAPE  * MERGEFORMAT <v:rect id="Rechthoek_x0020_5" o:spid="_x0000_s1026" style='width:11.25pt;height:11.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-left-percent:-10001;mso-top-percent:-10001;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:char;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:line;mso-left-percent:-10001;mso-top-percent:-10001; v-text-anchor:top' o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgkoXFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJ gV4HY31Xy4/tS3EvRSbwBlzwWMsjZrlprq/W22PELHjb51r2RPFBqax7HCCXIaLnThvSAMTP1KkI +gs6VLdVdad08ISeCho1ZLN+whZ2jsTzgcsnJwldluLxNDiyagkxOquB2Knae/OLUsyEkjenmdzb mG/YhlRnCWPnb8C898bRJGtQvEOiVxjYhtLOxs8AySiT4JuDystlVV4WPeM6tK3VaILeDZxIOSsu ti/jidNGNZ3/J08yC1dNv9v8AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAF9y ZWxzLy5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk2wbbJGTj39ubi6AgeJtl2G9m6vYx jeJGka13CqqiBEFOe2Ndr+B03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9oBFTfuLBBhaZ4ljBkFLYSMl6oAm5 8IFcdjofJ0z5jL0MqC/Yk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs+Qk/+zfddZTVuvrxO59CNCmoj3vCwj MfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p+LW1eAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAWX7e1d8CAAB4BgAA HwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWykVdtu2zAMfR+wfxD07trOnIuNukWb xMOAbiua9QMUWYmFypInKbcN+/dRstO46bCHNg8JJZFHh4ekcnm9rwXaMm24kjmOLyKMmKSq5HKd 48cfRTDByFgiSyKUZDk+MIOvrz5+uCTZWpOm4hQBgjQZyXFlbZOFoaEVq4m5UA2TcLZSuiYWlnod lprsALkW4SCKRmFNuMRXJ6gZsQRtNH8DlFD0iZVTIrfEAKSgWX+n4yjo+5FJJrefdbNo7rVjTr9t 7zXiZY5BOUlqkAiH3UHnBsvwLGp9AtivdO381WqF9h7l4L49BttbRGEzTgaT8RAjCked3d5Rff9H FK3m/40DMu2lYPSImMbRkNvXmcHNbWYPjFa2UuwJDZ+TPLqb5g5KYJBU04rINbsxDaMW+ELwcUtr tasYKY3bbmUB/VoEL9EJDERd7r6qEvQkG6t8l7xdqueUSdZoYz8zVSNn5FgDSQ9OtnfGtpyOLl4P VXAhvNpCvtgAzHYHqgSh7szVy7fv7zRK55P5JAmSwWgeJNFsFtwU0yQYFfF4OPs0m05n8R93b5xk FS9LJt01x1GKk1d9WnOqlVEre0FVHUKzcMqO4wTDFEenYTJK8NLBOUpGr5dTodGWiBwX/tMp33ML X9Lw/Qq5nKUUD5LodpAGxWgyDpIiGQbpOJoEUZzepqMoSZNZ8TKlOy7Z+1NCuxynw8HQV6lH+iy3 yH9e50aymlumkeB1jifPTiRzjTiXpS+tJVy0dk8KR/8kBZT7WGgwTTf+dr/wY2P3t6o8OMGW8AvN qxU0FzwJ8LSCUSn9C6MdPJg5Nj83RDOMxBcJc5DGSQJu1i+S4XgAC90/WfZPiKQAlWOLUWtOLawg ZNNovq7gptjLJNUNDM2Kdw3dcnLshLELexDMZ+2ZM1neE00egLOAuc0xk8HjotMRPCDZU3IbwxYN vAIdbpu9lwMcz95cH9r9R7iHvb+++gsAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAJJ9h+AdBwAASSAAABoA AABjbGlwYm9hcmQvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbOxZS28bNxC+F+h/WOy9sWS9YiNyYMly3MQvREqK HCmJ2mXMXS5Iyo5uRXLqpUCBtOihAXrroSgaoAEa9NIfY8BBm/6IDrkvUqLiB1wgKGwBxu7sN8Ph zOzM7PDO3WcR9Y4xF4TFbb96q+J7OB6xMYmDtv9osP3Zbd8TEsVjRFmM2/4MC//uxqef3EHrI0qS IUN8PAhxhD0QFIt11PZDKZP1lRUxAjISt1iCY3g2YTxCEm55sDLm6AQWiOjKaqXSXIkQif0NkCiV oB6Ff7EUijCivK/EYC9GEax+MJmQEdbY8VFVIcRMdCn3jhFt+yBzzE4G+Jn0PYqEhAdtv6L//JWN OytoPWOicgmvwbet/zK+jGF8tKrX5MGwWLReb9Sbm4V8DaByEddr9Zq9ZiFPA9BoBDtNdbFltla7 9QxrgNJLh+yt1latauEN+bUFnTcb6mfhNSiVX1/Ab293wYoWXoNSfGMB3+isdbZs+RqU4psL+FZl c6vesuRrUEhJfLSArjSatW6+2wIyYXTHCV9r1Ldbq5nwEgXRUESXWmLCYrks1iL0lPFtACggRZLE npwleIJGEJNdRMmQE2+XBCEEXoJiJoBcWa1sV2rwX/3q+kp7FK1jZHArvUATsUBS+nhixEki2/59 kOobkLO3b0+fvzl9/vvpixenz3/N1taiLL4dFAcm3/ufvvnn1Zfe37/9+P7lt+nS83hh4t/98tW7 P/78kHjYcWmKs+9ev3vz+uz7r//6+aVD+iZHQxM+IBEW3j4+8R6yCDbo0B8P+eU4BiEiJsdmHAgU I7WKQ35PhhZ6f4YocuA62LbjYw6pxgW8N31qKdwP+VQSh8QHYWQB9xijHcadVnig1jLMPJjGgXtx PjVxDxE6dq3dRbHl5d40gRxLXCK7IbbUPKQolijAMZaeesaOMHbs7gkhll33yIgzwSbSe0K8DiJO kwzI0IqmkmmHROCXmUtB8Ldlm73HXodR16638LGNhHcDUYfyA0wtM95DU4kil8gBiqhp8F0kQ5eS /RkfmbiekODpAFPm9cZYCBfPAYf9Gk5/AGnG7fY9OotsJJfkyCVzFzFmIrfYUTdEUeLC9kkcmtjP xRGEKPIOmXTB95j9hqh78AOKl7r7McGWu8/PBo8gw5oqlQGinky5w5f3MLPitz+jE4RdqWaTR1aK 3eTEGR2daWCF9i7GFJ2gMcbeo88dGnRYYtm8VPp+CFllB7sC6z6yY1Xdx1hgTzc3i3lylwgrZPs4 YEv02ZvNJZ4ZiiPEl0neB6+bNu9BqYtcAXBAR0cmcJ9Avwfx4jTKgQAZRnAvlXoYIquAqXvhjtcZ t/x3kXcM3sunlhoXeC+BB1+aBxK7yfNB2wwQtRYoA2aAoMtwpVtgsdxfsqjiqtmmTr6J/dKWboDu yGp6IhKf2wHN9T6N/673gQ7j7IdXjpftevodt2ArWV2y01mWTHbm+ptluPmupsv4mHz8Tc0WmsaH GOrIYsa66Wluehr/f9/TLHufbzqZZf3GTSfjQ4dx08lkw5Xr6WTK5gX6GjXwSAc9euwTLZ36TAil fTmjeFfowY+A75nxNhAVn55u4mIKmIRwqcocLGDhAo40j8eZ/ILIsB+iBKZDVV8JCUQmOhBewgQM jTTZKVvh6TTaY+N02FmtqsFmWlkFkiW90ijoMKiSKbrZKgd4hXitbaAHrbkCivcyShiL2UrUHEq0 cqIykh7rgtEcSuidXYsWaw4tbivxuasWtADVCq/AB7cHn+ltv1EHFmCCeRw052Plp9TVuXe1M6/T 08uMaUUANNh5BJSeXlO6Lt2e2l0aahfwtKWEEW62EtoyusETIXwGZ9GpqBdR47K+XitdaqmnTKHX g9Aq1Wjd/pAWV/U18M3nBhqbmYLG3knbb9YaEDIjlLT9CQyN4TJKIHaE+uZCNIDjlpHk6Qt/lcyS cCG3kAhTg+ukk2aDiEjMPUqitq+2X7iBxjqHaN2qq5AQPlrl1iCtfGzKgdNtJ+PJBI+k6XaDoiyd 3kKGT3OF86lmvzpYcbIpuLsfjk+8IZ3yhwhCrNGqKgOOiYCzg2pqzTGBw7AikZXxN1eYsrRrnkbp GErpiCYhyiqKmcxTuE7lhTr6rrCBcZftGQxqmCQrhMNAFVjTqFY1LapGqsPSqns+k7KckTTLmmll FVU13VnMWiEvA3O2vFqRN7TKTQw5zazwaeqeT7lrea6b6xOKKgEGL+znqLoXKAiGauVilmpK48U0 rHJ2RrVrR77Bc1S7SJEwsn4zFztnt6JGOJcD4pUqP/DNRy2QJnlfqS3tOtjeQ4k3DKptHw6XYTj4 DK7geNoH2qqirSoaXMGZM5SL9KC47WcXOQWep5QCU8sptRxTzyn1nNLIKY2c0swpTd/TJ6pwiq8O U30vPzCFGpYdsGa9hX36v/EvAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAnGZGQbsAAAAkAQAAKgAAAGNs aXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9fcmVscy9kcmF3aW5nMS54bWwucmVsc4SPzQrCMBCE74LvEPZu0noQ kSa9iNCr1AcIyTYtNj8kUezbG+hFQfCyMLPsN7NN+7IzeWJMk3ccaloBQae8npzhcOsvuyOQlKXT cvYOOSyYoBXbTXPFWeZylMYpJFIoLnEYcw4nxpIa0cpEfUBXNoOPVuYio2FBqrs0yPZVdWDxkwHi i0k6zSF2ugbSL6Ek/2f7YZgUnr16WHT5RwTLpRcWoIwGMwdKV2edNS1dgYmGff0m3gAAAP//AwBQ SwECLQAUAAYACAAAACEAu+VIlAUBAAAeAgAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlw ZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCtMD/xwQAAADIBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAADYBAABfcmVs cy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQBZft7V3wIAAHgGAAAfAAAAAAAAAAAAAAAAACACAABjbGlw Ym9hcmQvZHJhd2luZ3MvZHJhd2luZzEueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAJJ9h+AdBwAASSAAABoA AAAAAAAAAAAAAAAAPAUAAGNsaXBib2FyZC90aGVtZS90aGVtZTEueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAh AJxmRkG7AAAAJAEAACoAAAAAAAAAAAAAAAAAkQwAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9fcmVscy9k cmF3aW5nMS54bWwucmVsc1BLBQYAAAAABQAFAGcBAACUDQAAAAA= " filled="f" stroked="f">

Oprócz wzrostu podaży N, dodatkową korzyścią wprowadzenia Qrop® complex Top K była poprawa jakości cebuli. Odsetek cebuli w wysoko cenionej klasie rozmiarów A wzrósł o 30% w porównaniu ze standardową praktyką rolniczą. Zwiększenie tylko dawek N i P przez podwojenie dawki DAP (wodorofosforanu amonu) oraz mocznika, zwiększyło procentowy udział plonu klasy A jedynie o 10% (tabela 3 i rysunek 5).

Cebula klasy A jest wyceniana na poziomie 1,5–1,8 raza wyższym niż klasy B i C. Kombinacja plonu wyższego o 84% i wyższego udziału cebul jakości A zapewniła zwrot – z nawiązką – inwestycji w zakup Qrop® complex Top K (tabela 4). Wprowadzenie Qrop® complex Top K do nawożenia cebuli w Iraku zwiększyło dochód netto rolników o 110%, w porównaniu z e standardową, w której nie podaje się potasu i stosuje się tylko DAP (wodorofosforan amonu) i mocznik w ilości po 100 kg/ha.

W znacznie mniejszym stopniu, bo tylko o 47%, wzrósł dochód netto rolników, gdy zastosowano taką samą ilość N przez podwojenie dawek DAP i mocznika. Wynika to głównie ze zwiększonego plonu wysoko cenionych cebul klasy A w przypadku nawożenia Qrop® complex Top K.

Tabela 4. Wyniki finansowe dla rolnika. Ceny: klasa A: 450 ID/kg (0,38 USD/kg), klasa B: 320 ID/kg (0,27 USD/kg), klasa C: 250 ID/kg (0,21 USD/kg). * Obliczony dochód netto uwzględnia jedynie koszty nawożenia.

Powiązane artykuły
Żółta cebula wykazuje lepszą wydajność przy zastosowaniu Ultrasol®ine K+Plus
Azotan potasu: odpowiedni wybór w uprawie cebuli