Azotan skorygował negatywny wpływ nawożenia związkami amonowymi i mocznikiem na wzrost roślin papryki

Celem tego badania było porównanie wpływu podstawowych mieszanek nawozów azotowych z dodatkiem mocznika oraz produktów azotanowych i azotanowo-amonowych na wzrost dwóch gatunków roślin: pszenicy (odpornej na związki amonowe) i papryki (Capsicum) (wrażliwej na związki amonowe). Eksperyment przeprowadzono w fitotronie, a rośliny uprawiano w donicach z piaskiem krzemionkowym. Roślinom papryki rocznej (capsicum) podawano N w stężeniu 8,5 mmol/l, natomiast pszenicę nawożono azotem w trzech stężeniach: 2, 8,5 oraz 15 mmol/l.    Skład nawozów dla stężenia 8,5 mmol/l podano w tabeli 1.

Tabela 1. Skład nawozów rozpuszczalnych ze stężeniem azotu wynoszącym 8,5 mmol/l. Wszystkie stężenia podano w mmol/l.

Wyniki wskazują, że zarówno w przypadku pszenicy, jak i papryki rocznej wzrost roślin odżywianych mieszankami azotowymi zawierającymi mocznik był podobny do upraw nawożonych azotanem i mieszanką azotanowo-amonową. Znaczące zmniejszenie wzrostu odnotowano tylko w przypadku papryki nawożonej mieszanką amon/mocznik (tabela 2). Obecność azotanu (na przykład w formie KNO3) korygowała negatywne skutki odżywiania amonem i mocznikiem na parametry wzrostowe roślin papryki.

Tabela 2. Wpływ różnych form azotu na parametry wzrostowe roślin papryki rocznej.

Autor

Houdusse, F., M. Garnica and J.M. García‐Mina. 2007. Nitrogen fertiliser source effects on the growth and mineral nutrition of pepper (Capsicum annuum L.) and wheat (Triticum aestivum L.). Journal of the Science of Food and Agriculture, 87(11): 2099-2105.

Powiązane artykuły