Artículos

Azotan potasu stymuluje i koncentruje w jednym czasie rozwój pąków szczytowych na pędach wierzchołkowych mango Nam Doc Mai

W nienawadnianym sadzie w prowincji Chachoengsao w Tajlandii niektóre drzewa mango Nam Doc Mai Si Thong zostały poddane nawożeniu doglebowemu paklobutrazolem (PBZ) w połowie lipca 2011 r., gdy zaczynał się rozwój nowych pędów wierzchołkowych. Na innych nie wykonano tego zabiegu. Niektóre z nawożonych drzew poddano opryskowi azotanem potasu w październiku i listopadzie, aby uzyskać rozwój pąków szczytowych i kwiatostanów. Azotan potasu (KNO3) rozpylono 10, 20 i 27 października oraz 3 listopada 2011 r. Ponadto niektóre drzewa opryskane KNO3 zostały również spryskane również środkami Ethrel/SOP na początku września (1 i 8 września) w celu zapobieżenia przedwczesnemu rozwojowi pąków na nowych pędach powstałych po zabiegu PBZ.

Zastosowanie środków Ethrel/SOP nie miało widocznego wpływu na okres i intensywność kwitnienia. Po drugiej połowie lipca nastąpił tylko jeden okres gwałtownego wzrostu, nowe pędy lub kwiatostany wyrosły w październiku i listopadzie. W przypadku drzew niepoddanych działaniu PBZ lub KNO3 dochodziło do ogólnego rozwoju nowych pędów. Natomiast w przypadku drzew poddanych działaniu PBZ dochodziło do rozwoju kwiatostanów dopiero w listopadzie i grudniu. W tym czasie pękanie pąków szczytowych nie było skoncentrowane w jednym czasie. Występowało przez cały omawiany okres, zaś do 10 listopada nie miało miejsca lub zdarzało się bardzo nielicznie. 10 listopada na od 40 do 50% pędów wierzchołkowych drzew opryskiwanych KNO3 doszło do rozwinięcia się lub kwitnienia kwiatostanów (rysunek 1). W ciągu kolejnych 12 dni odsetek pędów wierzchołkowych wykazujących rozwój kwiatostanów na drzewach poddanych działaniu PBZ wzrósł do 58%, co stanowi poziom stwierdzony na drzewach opryskanych KNO3. Do 24 listopada od 55 do 65% wszystkich poddanych zabiegom drzew wykazało rozwój kwiatostanów, przy czym do 22 grudnia liczba ta wzrosła do poziomu zawierającego się w przedziale od 70 do 80%. Nowe pędy wyrosły z pędów wierzchołkowych na drzewach niepoddanych zabiegom w podobny sposób i w tym samym okresie, co drzewa poddane działaniu tylko PBZ. Dane jednoznacznie wskazują, że PBZ wywołał rozwój kwiatostanów, natomiast opryski KNO3 stymulowały rozwój pąków szczytowych i koncentrowały go w jednym czasie.

Rysunek 1. Oznaczono pędy wierzchołkowe z kwiatostanami w dniu 10 i 24 listopada oraz 8 i 22 grudnia 2011 r. W przypadku określonych dat różne litery wskazują istotność zgodnie z kryterium 5% najmniejszych istotnych różnic.

Autor

Oosthuyse, S.A., B. Desmet and W. Wong. 2013. Potassium nitrate acts to stimulate and concentrate terminal bud development in Nam Doc Mai terminal shoots induced to flower by soil paclobutrazol treatment. X International Mango Symposium, 1-7.

Powiązane artykuły