bool(false)

mostrar

76 Azotan potasu stosowany dolistnie przyczynił się do wzrostu plonów, elementów plonowania i parametrów jakościowych bawełny. - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

76 Azotan potasu stosowany dolistnie przyczynił się do wzrostu plonów, elementów plonowania i parametrów jakościowych bawełny.

Przeprowadzono doświadczenie polowe w celu oceny wpływu azotanu potasu na plon i jakość włókien bawełny (Gossypium hirsutum L.). Doświadczenie zaprojektowano w układzie losowanych bloków kompletnych z układem split plot (rozszczepionych poletek) i trzema powtórzeniami i przeprowadzono na Uniwersytecie Rolniczym w Fajsalabad w Pakistanie. W jednym bloku zastosowano tylko jeden oprysk KNO3 przy stężeniu 0,5%, 1,0%, 1,5% lub 2,0% podczas kwitnienia. W drugim bloku zastosowano trzy opryski: pierwszy podczas kwitnienia, drugi i trzeci co 14 dni. Oprócz oprysków czterema różnymi stężeniami azotanu potasu (0,5%, 1,0%, 1,5% i 2,0%) wykonano badanie kontrolne (brak oprysku) oraz oprysk wodą.

Przy trzech opryskach azotanem potasu odnotowano statystycznie istotny wzrost liczby torebek nasiennych (61,2) w porównaniu z pojedynczym opryskiem KNO3 (54,1). Maksymalną liczbę torebek i najwyższy plon z każdego drzewa uzyskano, stosując oprysk azotanem potasu w stężeniu 2%, a następnie 1,5% (tabela 1). Maksymalne wartości długości, wytrzymałości i jednorodności włókien zaobserwowano przy oprysku 2% KNO3. Czas wykonania oprysków nie miał istotnego wpływu na właściwości jakościowe włókien. Pod względem długości włókien oprysk KNO3 w stężeniu 2% miał statystycznie istotnie lepsze efekty niż wszystkie inne metody (rysunek 1).

 


Tabela 1. Średni wpływ liczby oprysków i stężeń podawanego azotanu potasu na liczbę nasion bawełny i elementy plonowania.

 

Rysunek 1. Wpływ oprysków dolistnych na długość włókien bawełny. 

 

Autor

Waraich, E.A., R. Ahmad, R.G.M. Hur, Ehsanulluh, A. Ahmad and N. Mahmood. 2011. Response of foliar application of KNO3 on yield, yield components and lint quality of cotton (Gossypium hirsutum L.). African Journal of Agricultural Research, 6(24): 5457-5463.

Powiązane artykuły
Opryski azotanem potasu dają większy zwrot netto w przypadku upraw bawełny
Dolistne podawanie azotanu potasu zwiększa plonowanie bawełny