Artículos

Azotan potasu stosowany dolistnie przyczynił się do wzrostu o 17% plonu ziarna pszenicy we Włoszech

W imieniu Potassium Nitrate Association (Stowarzyszenie Azotanu Potasu, PNA) stacja badawcza Landlab w Quinto Vicentino (Włochy) przeprowadziła badanie wpływu dwóch wiosennych oprysków dolistnych azotanem potasu (KNO3) na plon pszenicy ozimej. Czas i miejsce oprysku dolistnego azotanem potasu przyczyniły się do wzrostu plonu o 17% również w przypadku najwyższego stężenia potasu w nawozie przedsiewnym. Nawożenie dolistne KNO3 przyczynia się do wzrostu plonu w porównaniu do upraw kontrolnych, a stosowanie dolistne potasu stanowi wydajną metodę zwiększenia plonu, głównie ze względu na większą liczbę kłosów na m2. Wyniki w zakresie plonów są jednoznaczne i poparte danymi statystycznymi o bardzo wysokim poziomie ufności. Badanie potwierdza korzystny wpływ azotanu potasu zastosowanego dwukrotnie w formie oprysku dolistnego w kluczowym momencie cyklu uprawowego w dawce 10 kg/ha/oprysk w przypadku wszystkich czterech stężeń K w nawozie przedsiewnym.

Autor

PNA

Powiązane artykuły
Stosowanie dolistne azotanu potasu maksymalnie zwiększa plony pszenicy odpornej na sól w warunkach zasolenia.
Azotan potasu stosowany dolistnie łagodzi stres związany z zasoleniem w przypadku pszenicy ozimej