Azotan potasu stosowany dolistnie łagodzi stres związany z zasoleniem w przypadku pszenicy ozimej

W Chinach badano reakcję dwóch odmian pszenicy – odpornej i wrażliwej na zasolenie – na KNO3 stosowany dolistnie w warunkach stresu solnego. Obie odmiany uprawiano w pojemnikach z wermikulitem. Nasiona z uprawy kontrolnej wykiełkowano i hodowano w nawozie rozpuszczalnym Hoaglanda (0 mM NaCl, 6 mM KNO3). W uprawie w warunkach zasolenia nasiona hodowano przy stężeniu 100 mM NaCl. Oprysk dolistny KNO3 (10 mM, 1 g KNO3/l) przeprowadzano w fazie kłoszenia przez trzy kolejne dni. Badanie przeprowadzono w układzie bloków losowych z czterema cyklami nawożenia dwóch różnych odmian pszenicy ozimej z 6 powtórzeniami w każdym cyklu.

Odnotowano statystycznie istotny wzrost plonów obydwu odmian na skutek dolistnego oprysku azotanem potasu w warunkach zasolenia. Odmiana odporna na zasolenie była bardziej produktywna w warunkach stresu związanego z zasoleniem niż odmiana wrażliwa na zasolenie (wykres 1).

Wykres 1. Wpływ KNO3 stosowanego dolistnie na plon ziarna dwóch odmian pszenicy ozimej w warunkach zasolenia (odmiany analizowano odrębnie, P<0,05):

Oprysk dolistny w fazie kłoszenia przyczynił się również do statystycznie istotnego wzrostu stężenia chlorofilu w liściu flagowym. Zwiększyło to wymianę gazową w warunkach zasolenia, a także wskaźnik pokrycia liściowego, długość kłosa i wysokość rośliny. Po dolistnym zastosowaniu azotanu potasu w warunkach zasolenia poprawie uległa również jakość ziarna odmiany odpornej na zasolenie w porównaniu do odmiany wrażliwej na zasolenie. Wyniki sugerują, że uprawa odmiany pszenicy odpornej na zasolenie w połączeniu z dolistnym stosowaniem KNO3 w fazie kłoszenia może łagodzić uszkodzenia wynikające z zasolenia oraz przyczynić się do wzrostu plonu i lepszej jakości ziarna w warunkach zasolenia.

Autor

Zheng, Y., X. Xu, M. Simmons, C. Zhang, F. Gao and Z. Li. 2010. Responses of physiological parameters, grain yield, and grain quality to foliar application of potassium nitrate in two contrasting winter wheat cultivars under salinity stress. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 173(3): 444-452