Artículos

Azotan potasu łagodził stres solny w przypadku upraw komercyjnych

Niniejsza praca jest kompilacją kilku reprezentatywnych badań (Imas i in., 1995; Feigin i in., 1991; Satti i in., 1994; Bar i in., 1997 oraz Levy i in., 2000) zawierających istotne dane określające koncepcję, że ciągłe stosowanie 2-10 mM azotanu potasu w roztworze fertygacyjnym znacząco pomaga w łagodzeniu problemów z zasoleniem. Koncepcja ta została zweryfikowana dla pięciu upraw umiarkowanie wrażliwych na zasolenie, reprezentujących trzy główne sektory rolnictwa: kukurydza cukrowa w przypadku rocznych upraw polowych, cytrusy w przypadku bylin oraz pomidor, sałata i kapusta pekińska w przypadku warzyw szklarniowych. Większość z tych opracowań można znaleźć również w bazie danych tego serwisu internetowego. Najważniejszą zaletą KNOw porównaniu z wieloma innymi nawozami jest to, że jego wkład w zasolenie jest znikomy. Zarówno potas, jak i azotany, które są budulcem tego nawozu, są makroelementami, i dlatego są pobierane w dużych ilościach, zaś w glebie nie pozostają żadne nieodżywcze pozostałości. Azotan potasu może przeciwdziałać szkodliwemu wpływowi chlorku i sodu na metabolizm roślin.

Autor

Achilea, O. 2002. Alleviation of salinity-induced stress in cash crops by Multi-K (potassium nitrate), five cases typifying the underlying pattern. In: International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity, Acta Hort. 573: 43-48.

Powiązane artykuły
Zastosowanie Ultrasol®ine K plus pomaga zwiększyć wzrost zielonej sałaty lollo w produkcji hydroponicznej w Iquique, Chile
Lepszy rozwój korzeni i szybszy wzrost sałaty po zastosowaniu preparatu Ultrasol®ine K Plus