Artículos

Azotan potasu łagodzi szkodliwy wpływ zasolenia na pomidory

Celem badania była ocena tolerancji na zasolenie pięciu odmian uprawnych pomidorów (Lycopersicon esculentum Mill.) w odpowiedzi na zwiększane stężenie azotanu potasu. Sadzonki pomidorów przesadzono do doniczek wypełnionych piaskiem płukanym i uprawiano w szklarni w Sułtanacie Omanu na 0,5-krotnie stężonej pożywce Hoaglanda. Zastosowano następujące stężenia: brak – uprawa kontrolna (przewodność elektryczna 1,3 mS/cm), 50 mM NaCl (przewodność elektryczna 5,5 mS/cm), 50 mM NaCl + 4 mM KNO3 (przewodność elektryczna 6,8 mS/cm), 50 mM NaCl + 8 mM KNO3 (przewodność elektryczna 7,5 mS/cm) oraz 50 mM NaCl + 16 mM KNO3 (przewodność elektryczna 8,0 mS/cm). Fertygację przeprowadzano trzy razy w tygodniu w układzie losowanych bloków z czterema powtórzeniami na każdą aplikację.

Łodyga pomidora była w warunkach zasolenia (50 mM NaCl) niższa o 11%, ale urosła o 6% po zastosowaniu 4 mM KNO3 na 50 mM NaCl w porównaniu do uprawy kontrolnej nieotrzymującej azotanu potasu. Zasolenie nie miało istotnego wpływu na odsetek zawiązanych owoców, ale po dodaniu 4 lub 8 mM KNO3 do nawozu rozpuszczalnego odsetek zawiązanych owoców był istotnie wyższy w porównaniu do uprawy kontrolnej (Wykres 1). Dzięki dodaniu 4 i 8 mM KNO3 uzyskano również statystycznie istotny wzrost liczby owoców, jakości owoców (całkowita zawartość substancji stałych) i plonu w porównaniu do uprawy kontrolnej (Wykres 1). Wykazano, że dodanie 16 mM KNO3 do roztworu soli ma szkodliwe działanie przejawiające się w niższej wadze suchej masy rośliny w porównaniu do uprawy kontrolnej, prawdopodobnie ze względu na wysokie zasolenie.

 

Rysunek 1. Wpływ zasolenia i azotanu potasu na wydajność pomidorów szklarniowych. Średnie wartości w ramach kategorii oznaczonych tą samą literą nie różnią się istotnie na poziomie 5%. 

 

Autor

Satti, S. M. E. and M. Lopez. 1994. Effect of increasing potassium levels for alleviating sodium chloride stress on the growth and yield of tomato. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 25 (15-16): 2807-2823.

Powiązane artykuły