Azotan potasu jako skuteczny induktor kwiatów mango odmiany „Carabao”

Dwudziestojednoletnie drzewa odmiany „Carabao” odżywiano i podlewano zgodnie ze schematem produkcji komercyjnej. W celu określenia optymalnego zabiegu umożliwiającego uzyskanie większych plonów i lepszej jakości mango zastosowano opryski dolistne prowadzące do indukcji kwitnienia. Oprysk rozpuszczalnym w wodzie NPK (12-2-44) z potasem w całości pochodzącym z azotanu potasu zastosowano w różnych stężeniach, natomiast lokalne filipińskie produkty Boom i Super zastosowano w formie jednorazowego oprysku. Uprawa kontrolna (woda) była pozbawiona kwiatów, a odsetek kwiatów mango odmiany „Carabao” wzrósł po zwiększeniu stężenia PN do poziomu 2%. Najwyższy plon uzyskano przy oprysku w stężeniu 1,0% w proporcji 174 kg/drzewo. W wyniku zabiegu uzyskano nadający się do sprzedaży plon na poziomie 150 kg/drzewo.

Rozpuszczalny w wodzie NPK 12-2-44 zaleca się jako induktor kwiatów mango odmiany „Carabao” w porównaniu ze standardowymi substancjami chemicznymi ze względu na: wysoki wskaźnik kwitnienia 14–21 dni po indukcji, większą liczbę kwiatów obupłciowych, większy wskaźnik zawiązywania się owoców i lepszą jakość owoców. Zalecana proporcja dawki na sezon; od grudnia do kwietnia: 1,0% i 1,5%; od lipca do listopada: 2,0% i 2,5%.

Rysunek 1. Plon całkowity i plon nadający się do sprzedaży mango odmiany „Carabao” po jednym oprysku dolistnym. PN to rozpuszczalny w wodzie NPK 12-2-44 na bazie azotanu potasu. Kolumny, średnie z tą samą wartością materii nie są istotne na poziomie 5% przy użyciu wielokrotnego testu rozstępu Duncana.

Autor

Golez, H. G., and N. F. Zamora. 1996. The influence of Multi NPK 12-2-44 on the flowering capacity of Carabao mango. Acta Horticulturae V International Mango Symposium 455: 108-115.

Tagi

KNO3