Artículos

Azotan potasu jako nawóz uzupełniający poprawia tolerancję na zasolenie u roślin papryki

W Turcji zbadano wpływ uzupełniającego nawożenia KNO3 na wzrost i plon roślin papryki uprawianych w doniczkach wypełnionych w gliniastym iłem, w warunkach dużego zasolenia. Rośliny hodowano w glebie kontrolnej bez dodatków, zasolonej za pomocą NaCl oraz z dodatkiem różnej ilości azotanu potasu. Nawożenie uzupełniające KNO3 przeprowadzano w trzech równych dawkach, podając go pasmowo do gleby przed zasadzeniem oraz pogłównie podczas kwitnienia i kształtowania owoców.

Rośliny uprawiane w warunkach dużego stężenia NaCl miały znacznie niższą masę suchą, wysokość, zawartość chlorofilu i plon owoców w porównaniu do tych w hodowli kontrolnej (tabela 1). Przy dużej ilości podanego NaCl przepuszczalność błon znacząco wzrosła. Efekt był mniejszy, gdy uzupełniono nawożenie KNO3 (tabela 2). Wysokie stężenie NaCl spowodowało duży wypływ z korzeni roślin, czego miarą była duża utrata potasu. Stopień upływu był mniejszy, gdy zastosowano nawożenie uzupełniające KNO3. Dane te sugerują, że zawartość NaCl wpływa na integralność błony korzeni. Stężenia K i N w liściach były znacząco niższe w uprawach w glebie zasolonej w porównaniu do donic kontrolnych. Gdy w warunkach dużego zasolenia uzupełniono nawożenie KNO3 w ilości 1 g na kg, zawartość K i N w liściach była podobna do odnotowanej dla upraw kontrolnych. Uzyskane wyniki potwierdzają pogląd, że nawożenie uzupełniające KNO3 może przeciwdziałać negatywnemu wpływowi dużego zasolenia na plon owoców i ogólną biomasę roślin papryki.

Tabela 1. Wpływ zasolenia NaCl oraz nawożenia azotanem potasu na rośliny papryki.

 

Tabela 2. Wpływ zasolenia NaCl oraz nawożenia azotanem potasu na przepuszczalność błony korzeni roślin papryki. 

 

Autor

Kaya, C. and D. Higgs. 2003. Supplementary potassium nitrate improves salt tolerance in bell pepper plants. Journal of plant nutrition, 26 (7): 1367-1382.

Powiązane artykuły