Artículos

Azotan potasu i azotan wapnia ograniczyły wpływ chlorku sodu na zmniejszanie masy owoców pomidora

Celem niniejszego badania jest analiza wpływu azotanu potasu i azotanu wapnia na kultywary pomidorów poddane stresowi wynikającemu z zasolenia z użyciem NaCl. Doświadczenie przeprowadzono w szklarni w Omanie.

Rozsadę pomidora (Lycopersicon esculentum Mill) po wykształceniu piątego liścia przeniesiono do doniczek wypełnionych przybrzeżnym piaskiem. Rośliny były podlewane roztworem odżywczym Hoagland o mocy obniżonej o połowę, suplementowanym 50 mM roztworu NaCl, 50 mM roztworu NaCl + 20 mM Ca(NO3)2, 50 mM roztworu NaCl + 2 mM KNO3, 50 mM NaCl + 20 mM Ca(NO3)2 + 2 mM KNO3 lub bez suplementacji. W eksperymencie zastosowano układ bloków losowych kompletnych z czterema powtórzeniami. Każdy blok obejmował 25 roślin (pięć kultywarów oraz pięć rodzajów zasolenia).

Stres solny znacząco ograniczał kwitnienie w przypadku każdego rodzaju nawożenia w porównaniu z glebą kontrolną. Jednak dodatek KNO3 i Ca(NO3)z NaCl do wody przeznaczonej do podlewania znacząco poprawiał kształtowanie się owoców w porównaniu z roślinami rosnącymi w glebie kontrolnej oraz poddawanymi działaniu NaCl.

Stres NaCl prowadził do obniżenia masy owoców, jednak po dodaniu azotanu potasu i azotanu wapnia do roztworu soli masa owoców uległa zwiększeniu i uzyskano plon (rys. 1). Rośliny nawożone KNO3 i Ca(NO3)2 były zdolne do przezwyciężenia i złagodzenia wpływu NaCl na redukcję masy owoców.

Rysunek 1. Wpływ zasolenia oraz nawożenia azotanem wapnia i azotanem potasu na plon pomidorów.

Autor

Satti, S. M. E., M. Lopez, and F.A. Al‐Said. 1994. Salinity induced changes in vegetative and reproductive growth in tomato. Communications in Soil Science & Plant Analysis, 25(5-6): 501-510.

Powiązane artykuły