Artículos

Βελτιωμένη σοδειά πατάτας με διαφυλλική εφαρμογή νιτρικού καλίου

 Πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα πεδίου για την αξιολόγηση της απόκρισης της καλλιέργειας πατάτας στο νιτρικό κάλιο με διαφυλλική εφαρμογή όσον αφορά τη φυτική ανάπτυξη, την απόδοση των κονδύλων και το μέγεθος των κονδύλων πατάτας που καλλιεργήθηκαν σε αργιλοαμμώδες έδαφος στο ημίξηρο περιβάλλον της Κεντρικής Ανατολικής Τυνησίας. Η πειραματική διάταξη ήταν ένας τυχαιοποιημένος πλήρης σχεδιασμός σε κομμάτια με 4 θεραπείες και 3 επαναλήψεις. Οι τέσσερις θεραπείες ήταν 0, 0,5, 1 και 2 g KNO3/L και χορηγήθηκαν με διαφυλλικό ψεκασμό 45, 55 και 70 ημέρες μετά τη φύτευση. Η αύξηση των ποσοστών νιτρικού καλίου είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση (P <0,05) στο ύψος του φυτού, στον αριθμό των φύλλων, στην περιοχή των φύλλων, στη σχετική περιεκτικότητα σε νερό και στη συγκέντρωση χλωροφύλλης στα φύλλα.

Όλες οι θεραπείες νιτρικού καλίου κατέδειξαν σημαντικές αυξήσεις στο μέσο βάρος των κονδύλων και τη διάμετρο των κονδύλων (Πίνακας 1). Οι διαφυλλικοί ψεκασμοί με KNO3 αύξησαν την απόδοση των κονδύλων σε σύγκριση με τον έλεγχο, αν και στατιστικά μη σημαντικά (Πίνακας 1). Οι θεραπείες εφαρμόστηκαν νωρίς κατά την περίοδο ανάπτυξης, επομένως είναι δυνατόν να επιτευχθούν πιο ισχυρά αποτελέσματα στη σοδειά με μεταγενέστερες εφαρμογές κατά τα στάδια διόγκωσης ή ωρίμανσης κονδύλων.


Πίνακας 1. Επίδραση των διαφυλλικών εφαρμογών νιτρικού καλίου στην ποιότητα των κονδύλων και στην απόδοση κονδύλων πατάτας.

 

Συγγραφέας

Dkhil, B. B., M. Denden and S. Aboud. 2011. Foliar potassium fertilization and its effect on growth, yield and quality of potato grown under loam-sandy soil and semi-arid conditions. International Journal of Agricultural Research, 6: 593-600.

Σχετικά άρθρα